NOM DEL CENTRE:
NIF/CIF:
ADREÇA:
LOCALITAT:
CODI POSTAL:
TELÈFON:
E-MAIL ESCOLA:
E-MAIL PERSONAL:
PERSONA CONTACTE:
CÀRREC:
 

ACTIVITATS
Veus
Del silenci a la paraula
Fronteres
Teatre de Butxaca
MODALITAT DE TALLER
MODALITAT A - Cinefòrum
MODALITAT B - Tallers d'expressió
DATA TALLER: - -
HORA DEL TALLER:

INTRODUEIX LA QUANTITAT DE BESTRETA ACORDADA EN LA TRUCADA AL TELÈFON DE MOUSIKÉ PRODUCCIONS:

CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ

1 Un cop seleccionada la modalitat que heu triat, és IMPORTANT que confirmeu telefònicament amb nosaltres totes les dades. Us podrem informar del preu total del taller que vulgueu reservar així com de la quantitat que haureu d’ingressar, en les dades bancàries senyalades, en concepte de bestreta (un 20% del total). El pagament de la reserva s’haurà d’efectuar durant els següents QUINZE DIES.

2 Realitzades les comprovacions, i després d’haver llegit les condicions d’aquest contracte, cal ENVIAR aquest document.

3 IMPRIMIU aquest document com a resguard d’aquest contracte.

4 Feu el pagament de la reserva. Una vegada fet el pagament d’aquesta reserva es considerarà completament formalitzat, a tots els efectes, el contracte.


CANVIS I ANUL·LACIONS

L'anul·lació de la realització del taller, per qualsevol motiu, NO eximeix del pagament íntegre del taller acordat i, en cap cas, es retornarà la bestreta.
En cas de qualsevol variació o anul·lació efectuada per l'Associació Teatral Mousiké, en l’horari o la data de les sessions contractades, s'oferirà una nova data per a la realització del taller durant el present curs o durant el següent.
Si voleu anul·lar o canviar alguna de les vostres reserves, per la causa que sigui, cal fer-ho amb un mes d’antel·lació, com a mínim, abans de la data contractada pel taller.


MOLT IMPORTANT

Per a la correcta realització del taller, és important que indiqueu els espais del centre que estaran disponibles (aula, sala multidisciplinar, gimnàs, etc.), així com dels mitjans audiovisuals que seran necessaris per a la projecció del documental amb el que s'inicia el taller (reproductor DVD, pantalla de televisió, pissarra digital...).

PER LA PRESENT, DECLAREM CONÈIXER, I ACCEPTAR EN LA TOTALITAT, LES CONDICIONS DE CONTRACTACIÓ QUE FIGUREN EN AQUEST DOCUMENT.

DESPRÉS D'ENVIAR LA RESERVA, IMPRIMEIX EL FORMULARI,
COM A RESGUARD, I PER PODER FER EL PAGAMENT A L'ENTITAT BANCÀRIA